ทหารกล้ากรุงศรีอยุธยา (2560)

ทหารกล้ากรุงศรีอยุธยา (2560)

     เรื่องราวเกิดขึ้นในอาณาจักรศรีอยุธยาตอนปลาย ราวปีพุทธศักราช 2310 ซึ่งอยู่ในรัชสมัยพระที่นั่งสุริยาศอัมรินทร์ (สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์) สมเด็จพระอลองพญา (อลองเมงตะยาจี) แห่งกรุงอังวะบุรี ได้ถือเหตุเรื่องเมืองมอญแข็งขึนกบฏ (หุยตองจา) เจ้าเมืองทวาย กรุงศรีอยุธยามิส่งตัวให้อังวะ เป็นเหตุรุกราน นำมาซึ่งศึกสงคราม และเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 เรื่องราวความกล้าหาญเสียสละของบรรพบุรุษ บรรพกษัตริย์ที่หาญปกป้องแผ่นดินเกิดจนถึงที่สุดนั้น นำมาซึ่งเรื่องราวของทหารกล้าเล็ก ๆ ผู้หนึ่งในวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ สืบทอดเชื้อสายแห่งผู้กล้ารักชาติมาจวบจนรัชกาลปัจจุบัน

เริ่มออกอากาศ :
  • ภาษา : ภาษาไทย
  • เวลาออกอากาศ : 1 ชั่วโมง