รูปภาพของ โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ (จิม)

โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ (จิม)


ประวัตินักผู้กำกับจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2525
ผลงานยอดนิยม
รายชื่อผลงานการกำกับ
ภาพยนตร์ เพื่อน..ที่ระลึก (2560) วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560