รูปภาพของ นัฐวุฒิ พูนพิริยะ (บาส)

นัฐวุฒิ พูนพิริยะ (บาส)


ประวัตินักผู้กำกับจาก IMDb | ประวัตินักผู้กำกับจาก TMDb | ประวัตินักผู้กำกับจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2524 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ผลงานยอดนิยม
รายชื่อผลงานการกำกับ
ภาพยนตร์ ฉลาดเกมส์โกง (2560) วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560