ผลงานยอดนิยม
รากนครา (2543)
รายชื่อผลงานการกำกับ
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2543) วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543