รูปภาพของ แพรไหม ใบลี (ลูกตาล)

แพรไหม ใบลี (ลูกตาล)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง เปรมิกา ป่าราบ (28/12/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง เปรมิกา ป่าราบ (28/12/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ เปรมิกา ป่าราบ (2560) แยม วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560