รูปภาพของ เอกวิทย์ เสน่ห์พร

เอกวิทย์ เสน่ห์พรประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (11/2/2559)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง ส่ม ภัค เสี่ยน (31/8/2560)
ผลงานทั้งหมด :
2 เรื่อง
ภาพยนตร์ 2 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ ส่ม ภัค เสี่ยน (2560) วงอาจารย์เพชร (กลอง) วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ภาพยนตร์ ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (2559) นักดนตรี วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559