รูปภาพของ เกรียงไกร อุณหะนันทน์ (อุ้ย)

เกรียงไกร อุณหะนันทน์ (อุ้ย)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5/9/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5/9/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2560) เสด็จในกรมหลวงพิชิตปรีชากร วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560