รูปภาพของ เกรียงไกร อุณหะนันทน์ (อุ้ย)

เกรียงไกร อุณหะนันทน์ (อุ้ย)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง