รูปภาพของ อารยา เอ ฮาร์เก็ต (ชมพู่)

อารยา เอ ฮาร์เก็ต (ชมพู่)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2524
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง