รูปภาพของ อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ (อร)

อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ (อร)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง