รูปภาพของ อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ (อร)

อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ (อร)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5/9/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5/9/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2560) เขียนจันทร์ วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560