รูปภาพของ อรรถชัย อนันตเมฆ (โด่ง)

อรรถชัย อนันตเมฆ (โด่ง)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2508 ในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (6/10/2543)
ผลงานล่าสุด :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (6/10/2543)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2543) เจ้าอุปราชสิงห์คำ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543