รูปภาพของ สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ (น้ำฝน)

สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ (น้ำฝน)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ในอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5/9/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5/9/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2560) เจ้านางหลวงข่ายคำ วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560