รูปภาพของ สมชาย สามิภักดิ์ (ปุ๊ย)

สมชาย สามิภักดิ์ (ปุ๊ย)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 542
ผลงานแรก :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (6/10/2543)
ผลงานล่าสุด :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (6/10/2543)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2543) เสด็จในกรมหลวงพิชิตปรีชากร วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543