รูปภาพของ สมชาย ศักดิกุล สมชาย ศักดิกุล (เล็ก)

สมชาย ศักดิกุล สมชาย ศักดิกุล (เล็ก)

  ชื่อในวงการ : สมเล็ก



ประวัตินักแสดงจาก IMDb | ประวัตินักแสดงจาก TMDb | ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2496
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ (2/2/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ (2/2/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ (2560) พ่อของดอน วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560