รูปภาพของ ศิรินุช เพ็ชรอุไร (ก้อย)

ศิรินุช เพ็ชรอุไร (ก้อย)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5/9/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5/9/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2560) มะยอขิ่น / ขิ่นแหม่ วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560