รูปภาพของ ศิรภัสรา สินตระการผล (แปม)

ศิรภัสรา สินตระการผล (แปม)

  ชื่อในวงการ : แปม ไกอาประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง สาระแน เลิฟยูววว (24/8/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง สาระแน เลิฟยูววว (24/8/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
สาระแน เลิฟยูววว (2560)
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ สาระแน เลิฟยูววว (2560) แปม วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560