รูปภาพของ วีรดิษฐ์ ศรีมาลัย (กัส)

วีรดิษฐ์ ศรีมาลัย (กัส)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2529
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง