รูปภาพของ วรนุช ภิรมย์ภักดี (นุ่น)

วรนุช ภิรมย์ภักดี (นุ่น)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2523 ในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (6/10/2543)
ผลงานล่าสุด :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (6/10/2543)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2543) เจ้ามิ่งหล้า วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543