รูปภาพของ วงศ์รวี นทีธร (สกาย)

วงศ์รวี นทีธร (สกาย)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ในจังหวัดระนอง ประเทศไทย
ติดตามนักแสดง :
Instagram
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง