รูปภาพของ ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ (พิม)

ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ (พิม)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง #อวสานโลกสวย (21/1/2559)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง เรื่องผีมีอยู่ว่า (12/1/2560)
ผลงานทั้งหมด :
3 เรื่อง
ภาพยนตร์ 3 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
เรื่องผีมีอยู่ว่า (2560)
#อวสานโลกสวย (2559)
#อวสานโลกสวย (Uncut) (2559)
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ เรื่องผีมีอยู่ว่า (2560) Unknown วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560
ภาพยนตร์ #อวสานโลกสวย (2559) เปิ้ล / แมวดำ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
ภาพยนตร์ #อวสานโลกสวย (Uncut) (2559) เปิ้ล / แมวดำ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559