รูปภาพของ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา (แดง)

รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา (แดง)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2475 ในอำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (6/10/2543)
ผลงานล่าสุด :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (6/10/2543)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2543) เจ้าย่าเรือนคำ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543