รูปภาพของ รัดเกล้า อามระดิษ (ต๊งเหน่ง)

รัดเกล้า อามระดิษ (ต๊งเหน่ง)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2512
ผลงานแรก :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง เดือนประดับดาว (7/12/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง เดือนประดับดาว (7/12/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ละครโทรทัศน์ เดือนประดับดาว (2560) คุณนายชลลดา วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560