รูปภาพของ รัดเกล้า อามระดิษ (ต๊งเหน่ง)

รัดเกล้า อามระดิษ (ต๊งเหน่ง)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2512
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง