รูปภาพของ ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด)

ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด)

  ชื่อในวงการ : แอ๊ด คาราบาวประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง ส่ม ภัค เสี่ยน (31/8/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง ส่ม ภัค เสี่ยน (31/8/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ ส่ม ภัค เสี่ยน (2560) แอ๊ด คาราบาว วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560