รูปภาพของ ภาณุพรรณ จันทนะวงษ์ (เจแปน)

ภาณุพรรณ จันทนะวงษ์ (เจแปน)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง สาระแน เลิฟยูววว (24/8/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง สาระแน เลิฟยูววว (24/8/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ สาระแน เลิฟยูววว (2560) จีน วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560