รูปภาพของ ภัทรากร ตั้งศุภกุล (พลอย)

ภัทรากร ตั้งศุภกุล (พลอย)



ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง