รูปภาพของ พูนสวัสดิ์ ตันเถียร (เกี๊ยม)

พูนสวัสดิ์ ตันเถียร (เกี๊ยม)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง