รูปภาพของ พิศมัย วิไลศักดิ์ (มี้)

พิศมัย วิไลศักดิ์ (มี้)ประวัตินักแสดงจาก IMDb | ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2482 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (11/2/2559)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (11/2/2559)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (2559)
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (2559) ป้าโสภา วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559