รูปภาพของ พัชรินทร์ เชษฐ์สกุลวิจิตร (พัชชี่)

พัชรินทร์ เชษฐ์สกุลวิจิตร (พัชชี่)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง เพื่อนที่หายไป (7/12/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง เพื่อนที่หายไป (7/12/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ เพื่อนที่หายไป (2560) Unknown วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560