รูปภาพของ พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ (น้ำฝน)

พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ (น้ำฝน)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง