รูปภาพของ พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ (น้ำฝน)

พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ (น้ำฝน)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5/9/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5/9/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รากนครา (2560)
รายชื่อผลงานการแสดง
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2560) เจ้านางหลวงปัทมสุดา วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560