รูปภาพของ พัชราวดี ทองพริ้ม

พัชราวดี ทองพริ้มประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 542
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง