รูปภาพของ พลอย ศรนรินทร์ (พลอย)

พลอย ศรนรินทร์ (พลอย)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2544 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (11/2/2559)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง สยามสแควร์ (30/3/2560)
ผลงานทั้งหมด :
2 เรื่อง
ภาพยนตร์ 2 เรื่อง
ติดตามนักแสดง :
Facebook Instagram
เป็นที่รู้จักใน
สยามสแควร์ (2560)
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ สยามสแควร์ (2560) นิด วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
ภาพยนตร์ ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (2559) ส้ม วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559