รูปภาพของ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง (อ๊อฟ)

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง (อ๊อฟ)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2504
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง