รูปภาพของ พงศ์พิชญ์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล (สตาร์บัคส์)

พงศ์พิชญ์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล (สตาร์บัคส์)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2526
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง