รูปภาพของ ปุริม รัตนเรืองวัฒนา (ปลื้ม)

ปุริม รัตนเรืองวัฒนา (ปลื้ม)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง สยามสแควร์ (30/3/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง สยามสแควร์ (30/3/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
ติดตามนักแสดง :
Instagram
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ สยามสแควร์ (2560) หมูหวาน วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560