รูปภาพของ ปิยะดา เพ็ญจินดา (เอ๋)

ปิยะดา เพ็ญจินดา (เอ๋)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2507
ผลงานแรก :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (6/10/2543)
ผลงานล่าสุด :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (6/10/2543)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2543) เจ้าบัวทิพย์ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543