รูปภาพของ ปริเยศ อังกูรกิตติ (เยส)

ปริเยศ อังกูรกิตติ (เยส)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง ปาติหาญ (24/8/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง เปรมิกา ป่าราบ (28/12/2560)
ผลงานทั้งหมด :
2 เรื่อง
ภาพยนตร์ 2 เรื่อง
ติดตามนักแสดง :
Instagram
เป็นที่รู้จักใน
ปาติหาญ (2560)
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ ปาติหาญ (2560) คม วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ภาพยนตร์ เปรมิกา ป่าราบ (2560) พี่สมเกียรติ วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560