รูปภาพของ ปริญ สุภารัตน์ (หมาก)

ปริญ สุภารัตน์ (หมาก)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2533 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5/9/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5/9/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รากนครา (2560)
รายชื่อผลงานการแสดง
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2560) เจ้าศุขวงศ์ (เจ้าน้อย) วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560