รูปภาพของ ปราโมทย์ ปาทาน (โอ๊ต)

ปราโมทย์ ปาทาน (โอ๊ต)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2528
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง เปรมิกา ป่าราบ (28/12/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง เปรมิกา ป่าราบ (28/12/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ เปรมิกา ป่าราบ (2560) ... วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560