รูปภาพของ น้ำทิพย์ เสียมทอง (ทิพย์)

น้ำทิพย์ เสียมทอง (ทิพย์)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (6/10/2543)
ผลงานล่าสุด :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (6/10/2543)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2543) เจ้าทิพวรรณา วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543