รูปภาพของ ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ (เจมส์)

ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ (เจมส์)ประวัตินักแสดงจาก IMDb | ประวัตินักแสดงจาก TMDb | ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2540
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง (3/5/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง (3/5/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
ติดตามนักแสดง :
Instagram
เป็นที่รู้จักใน
ฉลาดเกมส์โกง (2560)
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ ฉลาดเกมส์โกง (2560) พัฒน์ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560