รูปภาพของ ธนากร โปษยานนท์ (อู๋)

ธนากร โปษยานนท์ (อู๋)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5/9/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในละครโทรทัศน์เรื่อง รากนครา (5/9/2560)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ละครโทรทัศน์ รากนครา (2560) เจ้าหลวงแสนอินทะ วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560