รูปภาพของ ธนากร โปษยานนท์ (อู๋)

ธนากร โปษยานนท์ (อู๋)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง