รูปภาพของ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (โย)

ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (โย)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2494 ในจังหวัดสระบุรี ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง