รูปภาพของ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี (กบ)

ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี (กบ)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง