รูปภาพของ ณัฏฐพงษ์ ชาติพงษ์ (ฟรอยด์)

ณัฏฐพงษ์ ชาติพงษ์ (ฟรอยด์)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ในประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง