รูปภาพของ ณภัทร บรรจงจิตไพศาล (ญี่ปุ่น)

ณภัทร บรรจงจิตไพศาล (ญี่ปุ่น)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง