รูปภาพของ ณฐพร เตมีรักษ์ (แต้ว)

ณฐพร เตมีรักษ์ (แต้ว)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง