รูปภาพของ ชัยธรรศ วัฒนพานิช (กาย)

ชัยธรรศ วัฒนพานิช (กาย)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ในนครวาติกัน นครรัฐวาติกัน
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (11/2/2559)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (11/2/2559)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (2559)
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (2559) แม็ค วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559