รูปภาพของ จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร (วอ)

จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร (วอ)ประวัตินักแสดงจาก IMDb | ประวัตินักแสดงจาก TMDb | ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (11/2/2559)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง คุกจียอง แมงกุ๊ดจี่ เกาEหลีเด้อ (24/8/2560)
ผลงานทั้งหมด :
2 เรื่อง
ภาพยนตร์ 2 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
คุกจียอง แมงกุ๊ดจี่ เกาEหลีเด้อ (2560)
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ คุกจียอง แมงกุ๊ดจี่ เกาEหลีเด้อ (2560) Unknown วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ภาพยนตร์ ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (2559) เจ้าของค่ายเพลง วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559