รูปภาพของ จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร (วอ)

จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร (วอ)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง