รูปภาพของ จิตรภาณุ กลมแก้ว (บอล)

จิตรภาณุ กลมแก้ว (บอล)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง