รูปภาพของ จันทร์เพ็ญ คงประกอบ (ฮาย)

จันทร์เพ็ญ คงประกอบ (ฮาย)

  ชื่อในวงการ : อาภาพร นครสวรรค์ประวัตินักแสดงจาก IMDb | ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ในอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (11/2/2559)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (11/2/2559)
ผลงานทั้งหมด :
1 เรื่อง
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์ (2559) ฮาย วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559