รูปภาพของ จรินทร์พร จุนเกียรติ (เต้ย)

จรินทร์พร จุนเกียรติ (เต้ย)ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2533
เป็นที่รู้จักใน
รายชื่อผลงานการแสดง