รูปภาพของ จรินทร์พร จุนเกียรติ (เต้ย)

จรินทร์พร จุนเกียรติ (เต้ย)ประวัตินักแสดงจาก IMDb | ประวัตินักแสดงจาก TMDb | ประวัตินักแสดงจาก วิกิพีเดีย
เกิด :
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2533 ในประเทศไทย
ผลงานแรก :
ในภาพยนตร์เรื่อง รักของเรา (14/2/2560)
ผลงานล่าสุด :
ในภาพยนตร์เรื่อง Die Tomorrow (23/11/2560)
ผลงานทั้งหมด :
2 เรื่อง
ภาพยนตร์ 2 เรื่อง
เป็นที่รู้จักใน
Die Tomorrow (2560)
รักของเรา (2560)
รายชื่อผลงานการแสดง
ภาพยนตร์ Die Tomorrow (2560) Unknown วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ภาพยนตร์ รักของเรา (2560) Unknown วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560